Opcja ubezpieczenia pożyczki nie jest może jeszcze tak powszechna jak ubezpieczenie kredytu bankowego, jednak w niektórych sytuacjach bardzo korzystna. Czy rzeczywiście ubezpieczenie pożyczki to dobry pomysł? Przyjrzyjmy się tej możliwości pod kątem jej opłacalności.

Pożyczka z ubezpieczeniem – wybór czy konieczność?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ wszystko zależy od rodzaju pożyczki. Przy zaciąganiu zobowiązania finansowego zawsze musimy mieć na uwadze określone ryzyko z tym związane. Nawet najbardziej stabilna sytuacja finansowa może się ulec zmianie, a konsekwencją tego bywają problemy z terminową spłatą pożyczki. Dobrze też o tym wiedzą firmy pożyczkowe. Dlatego ubezpieczenie pożyczki stanowi formę zabezpieczenia dla obu stron, a więc zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.

Jednak nie zawsze jesteśmy zobligowani do tego, aby skorzystać z ubezpieczenia. Wybór tej opcji pojawia się przy pożyczkach krótkoterminowych. Z kolei pożyczka długoterminowa zazwyczaj oznacza obowiązek dodatkowego zabezpieczenia. Dlatego tak ważne, aby dokładnie czytać zapisy umowy pożyczkowej.

Ubezpieczenie pożyczki a chwilówka

Oczywiście musimy mieć świadomość, że ubezpieczenie pożyczki oznacza dodatkowe koszty. Ich wysokość nie jest identyczna dla wszystkich firm pożyczkowych i waha się w granicach 15-30 procent. Dlatego nie w każdej sytuacji taka opcja jest warta rozważenia. Powiedzmy sobie szczerze – chwilówka zaciągnięta na niewysoką kwotę i krótki termin spłaty raczej nie wymaga jakichś zabezpieczeń. To kwestia naprawdę znikomej skali ryzyka, że nagle wydarzy się coś, co całkowicie uniemożliwia wywiązanie się ze zobowiązania finansowego. Jedna uwaga – dotyczy to sytuacji rozważnego brania pożyczki, a nie pod wpływem impulsu. W przypadku pożyczki krótkoterminowej nie ma zatem sensownego uzasadnienia zwiększenie jej kosztów o kilkanaście procent, skoro suma pożyczonych pieniędzy nie jest wysoka. Mało tego, w ofercie firm pożyczkowych standardem powoli się staje propozycja pierwszej pożyczki darmowej. Trudno oczekiwać, że w takiej sytuacji ktoś zdecyduje się na jej ubezpieczenie.

Ubezpieczenie pożyczki długoterminowej

Tutaj mamy do czynienia z zupełnie odmiennymi okolicznościami. Różnica dotyczy zarówno wysokości wnioskowanej kwoty, jak i długości harmonogramu spłat. Trudno się dziwić, że wielu pożyczkodawców stara się w jakiś sposób zabezpieczyć swoje interesy. Jednocześnie sami pożyczkobiorcy zdają sobie sprawę, że skala ryzyka jest znacznie większa. Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że nie dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Dlatego dobrze mieć takie swoiste koło ratunkowe w postaci ubezpieczenia pożyczki. W razie problemów zobowiązanie zostanie uregulowane przez stosowne towarzystwo ubezpieczeniowe.

A co się dzieje w przypadku utraty pracy? Teoretycznie można nabyć polisę, która stanowi zabezpieczenie i w tym przypadku. Jednak musimy pamiętać, że jest jeden warunek niezbędny do spełnienia – wcześniej trzeba kupić polisę na życie. Ma to związek z wyższymi kosztami ubezpieczenia właśnie od utraty pracy.

Konieczność ubezpieczenia pożyczki

Niektórzy pożyczkodawcy nie dają wyboru i ubezpieczenie pożyczki jest obowiązkowe, jeżeli wnioskujemy o wysokie kwoty. Rezygnacja jest wtedy możliwa, o ile pożyczkobiorca ma zakupioną polisę na życie i przedstawi dowód na to. Pozostaje jeszcze kwestia ewentualnego odstąpienia od ubezpieczenia w trakcie umowy pożyczkowej i odzyskania części pieniędzy stosownie do niewykorzystanego okresu. Teoretycznie mamy prawo do tego, ale w praktyce trudno to zrealizować. Firmy pożyczkowe nie patrzą łaskawym okiem na takie rozwiązanie, ponieważ to właśnie w ubezpieczeniu jest często ukryta marża. Dlatego musimy się liczyć z niekorzystnymi warunkami, o ile w ogóle taka opcja jest możliwa. W wielu przypadkach rezygnacja z ubezpieczenia wiąże się z koniecznością bezzwłocznej spłaty całej pożyczonej sumy. Z kolei inni pożyczkodawcy dają opcję kontynuacji umowy pożyczkowej, ale jej warunki stają się zdecydowanie gorsze. Przede wszystkim wzrasta wysokość oprocentowania. 

Podsumujmy zatem – nie ma uzasadnienia ubezpieczenie pożyczki przy chwilówkach. Z kolei przy pożyczkach długoterminowej bywa to zasadne, a w niektórych sytuacjach wręcz konieczne.