Decyzję o zaciągnięciu pożyczki zawsze warto dobrze przemyśleć. Jednak czasami zdarza się, że pożyczkobiorca dopiero po podpisaniu umowy zdaje sobie sprawę, że popełnił błąd, i nie chce lub nie może zaciągnąć zobowiązania finansowego. Dlatego warto wiedzieć, że odstąpienie od umowy pożyczki jest możliwe. Natomiast trzeba spełnić określone warunki. Jakie? O tym poniżej.

Masz prawo odstąpienia od umowy pożyczki

A wszystko de facto wyjaśnia ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z jej zapisami nie tylko banki, ale również firmy pożyczkowe są zobowiązane do pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego odstąpienia od umowy pożyczki. Co więcej, klient nie musi podawać powodu, dlaczego chce zrezygnować ze zobowiązania, więc nieważne, czy ta decyzja wynika z pochopnie podjętej decyzji wnioskowania o pożyczkę, czy może udało się znaleźć jeszcze atrakcyjniejszą propozycję, czy też pożyczanie nie jest już potrzebne.

O jednym szczególe trzeba jednak pamiętać. Rezygnacja z pożyczki (a tym samym odstąpienie od zawartej wcześniej umowy) jest możliwa wyłącznie w ciągu 14 dni od daty złożenia podpisu na dokumencie. Wtedy oczywiście nie ponosi się żadnych kosztów z tego tytułu.

Natomiast termin ten ma charakter nieprzekraczalny. Oznacza to, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu po upływie 14 dni wiąże się z koniecznością spłaty pożyczki razem z odsetkami oraz innymi kosztami zapisanymi w umowie. Należy podkreślić, że najkorzystniej wysłać oświadczenie o rezygnacji z pożyczki listem poleconym. Dzięki temu masz potwierdzenie nadania w konkretnym terminie wraz z danymi odbiorcy, które są wymagane. Innymi słowy – unika się ryzyka, że pożyczkodawca będzie próbował tłumaczyć, że nie dostał pisma, i dlatego umowa nadal obowiązuje.

Odstąpienie od umowy pożyczki krok po kroku

Procedura nie jest skomplikowana i jedynie trzeba pamiętać, aby zmieścić się w wymaganym prawem terminie.

Krok 1 – wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki

Warto pamiętać, że każda firma pożyczkowa dysponuje własnym wzorem oświadczenia, które należy wypełnić i wysłać. Można to zrobić drogą online, a dla pewności jeszcze wysłać listem poleconym, o czym już wcześniej wspomniano. Do oświadczenia trzeba też dołączyć podpisaną umowę.

Krok 2 – zwrot kwoty pożyczki

Zaakceptowanie rezygnacji przez pożyczkodawcę oznacza, że pożyczkobiorca musi zwrócić otrzymaną kwotę zobowiązania wraz z odsetkami liczonymi za okres od terminu wypłaty do jego spłaty (czyli wtedy, gdy pożyczka pozostawała do dyspozycji klienta). Należy to zrobić w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia.

UWAGA – przekroczenie terminu 30 dni na zwrot pieniędzy wiąże się z unieważnieniem złożonego oświadczenia. W konsekwencji trzeba będzie spłacić całą kwotę zaciągniętej pożyczki na warunkach widniejących w umowie.

Ważne kwestie związane z odstąpieniem od umowy

Z zapisów zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim wynika, że wyłącznie oprocentowane zobowiązanie ma charakter kredytu konsumenckiego. Co to oznacza? Jak można się domyślić, darmowe chwilówki w świetle ustawy nie mają charakteru kredytu konsumenckiego. Dlatego w ich przypadku przepis o możliwości odstąpienia od umowy nie obowiązuje! To ważne wykluczenie, o którym nie wolno zapominać przy podejmowaniu decyzji.

Druga kwestia jest związana z pożyczkami prywatnymi, które są przecież zawierane na podstawie zapisów kodeksu cywilnego, a nie ustawy o kredycie konsumenckim. Jednak i w tym przypadku pożyczkobiorca może skorzystać z przywileju odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Oznacza to też konieczność niezwłocznego zwrócenia pożyczonej sumy wraz odsetkami (analogicznie jak przy pożyczkach z firm pozabankowych).

Nie warto zwlekać

Jak widać, konsumenci mają swoje prawa, które każda firma pożyczkowa czy prywatni inwestorzy muszą respektować. Natomiast konieczne jest trzymanie się terminów, ponieważ odstąpienie od umowy pożyczkowej jest możliwe wyłącznie w określonym czasie, a więc 14 dni od daty jej zawarcia. Spóźnienie nawet jednodniowe oznacza, że to prawo się traci.

Zastanawiasz się, od kogo pożyczyć określoną sumę? To przeczytaj artykuł Gdzie pożyczyć pieniądze?