Czasami płaci się rachunki już po wyznaczonym terminie. Takie zaległości mogą wynikać nie tylko z okresowego braku środków na koncie, ale także zwykłego niedopatrzenia czy problemów technicznych podczas realizacji zapłaty przez internet. Kilkudniowe opóźnienie może nawet nie mieć żadnych konsekwencji, niekiedy są to niewielkie odsetki. Sprawdźmy jednak, jakie są konsekwencje opóźnienia w spłacie raty kredytu lub pożyczki.

Brak spłaty raty pożyczki w terminie ustalonym w umowie

Każdy pożyczkobiorca (lub kredytobiorca) jest zobowiązany do terminowego płacenia rat swojego zobowiązania. Dlatego ani instytucje bankowe, ani też firmy pożyczkowe nie pozostają obojętne na fakt opóźnienia ze spłatą raty. Mimo że jeden dzień zwłoki nie powinien powodować drastycznych konsekwencji, to jednak trudno liczyć na pobłażliwość pożyczkodawców (kredytodawców). Wbrew pozorom nie dotyczy to wyłącznie problemów z bankiem czy firmą pożyczkową. Jeżeli ktoś bierze pożyczkę prywatną, to również musi mieć świadomość, że prywatny inwestor nie przymknie oka na brak spłaty zgodnie z harmonogramem. W związku z tym po prostu nie opłaca się zwlekać z regulowaniem zobowiązania.

Jednodniowe opóźnienie – czy są jakieś sankcje?

Warto pamiętać, że nawet jeden dzień zwłoki zostanie odnotowany. Co więcej, od razu są naliczane stosowne odsetki. W jakiej wysokości? Takiej informacji trzeba szukać w swojej umowie pożyczkowej / kredytowej. Dlatego tak ważne, aby dokładnie czytać warunki umowy, aby później nie dać się zaskoczyć przykrymi konsekwencjami niewywiązywania się z jej ustaleń. Nikogo nie będzie przecież interesować, że ktoś nie raczył zaznajomić się z tym, co podpisał.

Opóźnienie w spłacie raty pożyczki (kredytu) do 30 dni

Jeżeli z jakichś powodów zdarzy się zapomnieć o spłacie raty lub z innych przyczyn powstały opóźnienia, to najlepiej od razu skontaktować się z firmą pożyczkową, bankiem czy prywatnym inwestorem i nie czekać na pierwsze monity. Może dzięki temu uda się uniknąć negatywnego wpływu opóźnienia na dalszą współpracę, co mogłoby mieć miejsce w razie podejmowania decyzji o przedłużeniu umowy. W razie problemów ze spłatą, właśnie jak najszybszy kontakt pozwala wypracować rozwiązanie dogodne dla obu stron. Dobrze też zawsze sprawdzać, czy zapłata poszła na właściwe konto, ponieważ takie pomyłki też się zdarzają.

Opóźnienie w spłacie raty – windykacja i egzekucja komornicza

Brak spłaty kolejnej raty w połączeniu z brakiem kontaktu oznacza wszczęcie odpowiedniej procedury windykacyjnej. Pierwsze upomnienie może mieć charakter listowny, SMS-owy lub e-mailowy. Jeżeli dłużnik nie reaguje pozytywnie, czyli nadal unika spłaty, a jednocześnie nie ma z nim żadnego kontaktu, to dział windykacji wysyła powiadomienie o skierowaniu sprawy do sądu. Oczywiście trzeba też mieć świadomość, że z każdym dniem rośnie wysokość odsetek ustawowych do zapłaty z tytułu opóźnienia.

Warto sobie uświadomić, że windykacja nie jest tym samym co egzekucja komornicza – to dwa odrębne procesy, mimo że mają wspólny mianownik, czyli długi pożyczkobiorcy i próba odzyskania należności przez wierzyciela. Kiedy sprawa trafia do sądu, to niestety oprócz raty i odsetek dla wierzyciela należy jeszcze pokryć koszty sądowe oraz komornicze, gdyż pozytywne (dla wierzyciela) rozpatrzenie oznacza poddanie dłużnika egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji komornik przejmuje część majątku w celu pokrycia długów. Więcej na temat windykacji można znaleźć w artykule - Na czym polega windykacja?

W kwestii dodatkowych kosztów należy jeszcze wspomnieć o kosztach upomnień, które mogą wynosić nawet kilkadziesiąt złotych – w zależności od formy (list, SMS, kontakt telefoniczny).

W każdym razie kompletnie nie opłaca się unikanie kontaktu z pożyczkodawcą. Lepiej otwarcie poinformować o tym, że z jakichś powodów trudno wywiązać się z harmonogramu. Z pewnością wspólnie uda się wypracować optymalne rozwiązanie. Może to być przesunięcie terminu spłaty, rozłożenie zadłużenia na więcej rat albo przynajmniej częściowa spłata. W przypadku zaległości z kilku zobowiązań ratunkiem często okazuje się kredyt konsolidacyjny.

Konsekwencje opóźnienia w spłacie raty pożyczki / kredytu – wpis w BIK

Trzeba wspomnieć o jeszcze jednym skutku zaległości w spłacie pożyczki lub kredytu. Jeżeli opóźnienie wynosi więcej niż 60 dni, to jest zawiadamiane Biuro Informacji Kredytowej. To ma znaczenie w kontekście historii kredytowej, co odczuwa się nie tylko podczas kolejnego wnioskowania o pożyczkę czy kredyt, ale nawet przy okazji zakupów na raty.

Problemy z terminową spłatą rat kredytu lub pożyczki mogą zdarzyć się każdemu. Jednak jak widać, skala konsekwencji wprost zależy od tego, co robi dłużnik. Najgorsza jest bierność albo wręcz unikanie odpowiedzialności. Dlatego trzeba jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki, a pierwszym z nich jest bez wątpienia skontaktowanie się z bankiem, firmą pożyczkową lub prywatnym inwestorem (w zależności od rodzaju zobowiązania) w celu uzgodnienia optymalnego rozwiązania sytuacji. Inaczej sprawa trafia do windykatora, a potem do sądu, co pociąga za sobą dodatkowe koszty.