Kredyt dla firm

Rozwój firmy byłby niemożliwy bez nieustannych inwestycji. Dla dużej grupy przedsiębiorców jedyną szansą na sfinansowanie różnego typu projektów, poszerzanie działalności, zakup narzędzi i sprzętu, wzięcie udziału w przetargu bądź rozbudowę zakładu okazuje się kredyt dla firmy. Oferta skierowana do początkujących i zaawansowanych przedsiębiorców jest na tyle atrakcyjna i bogata, że raczej nie powinno być większych problemów ze znalezieniem takiej idealnie dopasowanej do własnych potrzeb. Trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Kredyt dla firm - na co zwrócić uwagę?

Przy wyborze określonej oferty należy przede wszystkim uwzględnić cel wzięcia kredytu, ponieważ to od tego zależą warunki jego uruchomienia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kredytów na wysoką kwotę, kiedy banki będą wymagać dokładnego przedstawienia sposobu wydatkowania otrzymanych środków finansowych. Na pewno trzeba też od razu mieć świadomość całkowitego kosztu kredytu, co ma związek zarówno z jego oprocentowaniem, jak i długością okresu kredytowania. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze prześledzić aktualne oferty, aby dokonać optymalnego wyboru.

Koszty i zabezpieczenie

Bardzo ważne są całościowe koszty kredytu. Jednym z kluczowych aspektów będzie oprocentowanie kredytu składające się ze stawki WIBOR oraz ustalanej indywidualnie i podlegającej negocjacji marży. Jej wysokość ściśle zależy od sytuacji bieżącej firmy, która ma wpływ na poziom ryzyka podejmowanego przez bank. Znaczenie ma kondycja finansowa firmy, a w lepszym położeniu będą też przedsiębiorcy, którzy mogą się pochwalić dobrą historią kredytową. Na pewno należy zorientować się w kwestii dodatkowych opłat i prowizji. Chodzi tutaj o koszty rozpatrzenia wniosku i to nawet w przypadku odmowy przyznania kredytu, jak i opłaty w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Warto również zwrócić uwagę na ewentualną możliwość skorzystania z karencji w spłacie kredytu i jednocześnie jej koszt. Taka opcja może czasami uchronić właściciela firmy przed wpadnięciem w wysokie zadłużenie. Należy też pamiętać, że forma kredytu zabezpieczonego pozwala wnioskować pozytywnie o wyższą kwotę i zarazem o dłuższy czas na spłatę. W takich przypadkach zabezpieczeniem będzie zazwyczaj nieruchomość. Najczęściej jest to również jedyna szansa na uzyskanie kredytu przez nowe firmy.

Firmy mogą skorzystać z trzech rodzajów kredytów

  • Kredyt gotówkowy dla firm- podstawowym walorem tego rozwiązania jest brak konieczności określenia celu, dla którego przedsiębiorca wnioskuje o kredyt. Z tego powodu uzyskane środki przedsiębiorca bardzo często wykorzystuje na utrzymanie płynności finansowej i ogólnie rzecz biorąc na działalność bieżącą. Nie można jednak liczyć na wysokie kwoty kredytu. Warto przy tym pamiętać, że zazwyczaj firma musi działać około roku, aby mieć szansę na kredyt gotówkowy, aczkolwiek zdarzają się oferty z obniżonym wymogiem do sześciu miesięcy działalności, ale wtedy należy się liczyć z dodatkowymi zabezpieczeniami kredytu w formie różnego typu zobowiązań. Czynnikiem, który wpływa bardzo pozytywnie na przyznanie kredytu dla firm gotówkowego będzie posiadanie aktywnego konta firmowego w danym banku. Duża ilość przeprowadzanych transakcji też ma znaczenie i może przyspieszyć weryfikację wniosku. Jednak nie obędzie się także bez skompletowania wszystkich ważnych dokumentów, jak wpis do KRS lub CEIDG, NIP, REGON, zaświadczenia z ZUS-u i urzędu skarbowego. Niektóre banki wymagają dodatkowych dokumentów finansowych, w zależności od wnioskowanej kwoty kredytu.Należy zaznaczyć, że dostępne są również pożyczki pozabankowe dla firm, które charakteryzują się znacznie uproszczonymi procedurami. Przede wszystkim nie ma potrzeby dostarczania żadnych dokumentów bankowych i księgowych, a weryfikacja wniosków odbywa się na podstawie baz dłużników, a zwłaszcza BIG. Można ubiegać się pożyczkę już od pierwszego dnia prowadzenia działalności, z tym że otrzymane kwoty są dość niskie. Plusem tego rozwiązania jest minimum formalności i szybkość decyzji, nawet w ciągu kliku godzin.
  • Kredyt inwestycyjny dla firm- to jest forma kredytu na rozwój firmy, dlatego wniosek musi zawierać dokładnie sprecyzowany cel przeznaczenia pieniędzy. Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na uruchomienie nowego działu produkcyjnego, modernizację siedziby, zatrudnienie większej liczby pracowników, zakup nowych obiektów, maszyn bądź sprzętu. Planowana inwestycja ma spowodować powiększenie majątku firmy. Warto przy tym pamiętać, że zazwyczaj wymagany jest wkład własny i banki nie są skłonne finansować całościowo daną inwestycję.
  • Kredyt obrotowy- ten rodzaj kredytu jest niezwykle popularny wśród przedsiębiorców, szczególnie tych bardzo aktywnie działających. Największą jego zaletą będzie stały dostęp do środków finansowych i łatwość w jego uzyskaniu bez obowiązku dostarczenia dodatkowych dokumentów. Może mieć formę odnawialnej linii kredytowej w bieżącym rachunku albo kredytu obrotowego ratalnego. Ten pierwszy sposób polega na otrzymaniu określonych kwot w ramach uzgodnionego z bankiem limitu kredytowego, które można wykorzystać na bieżące zobowiązania. Po ustalonym okresie należy spłacić całe zadłużenie, a wtedy kredyt automatycznie się odnawia. Co ważne, przedsiębiorcy nie ponoszą kosztów odsetkowych, kiedy debet nie zostanie wykorzystany. Z kolei kredyt obrotowy ratalny polega na spłacaniu kapitału i odsetek w formie rat.Wysokość kredytu obrotowego wprost zależy od obrotów i zysków firmy, a każdy bank ma swoje zasady. Warto pamiętać, że kredyt dla firm obrotowy charakteryzuje się krótszym okresem kredytowania w porównaniu z kredytem inwestycyjnym.