Po kilku latach wynajmowania mieszkań wiele osób dochodzi do wniosku, że przeznaczane na to pieniądze woleliby spożytkować w inny sposób. Pojawia się chęć posiadania własnego kąta, który jest w pełni nasz i możemy go dowolnie modyfikować. Duża część osób nie ma jednak wystarczającej ilości gotówki, by od ręki kupić mieszkanie. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi kredyt hipoteczny.

Czym jest kredyt hipoteczny?

To oferta finansowa, którą trzeba przeznaczyć na zakup mieszkania, domu, lub działki budowlanej. Środki mogą pokryć również remont mieszkania czy też wykończenie nieruchomości. Tylko w tych przypadkach bank może udzielić nam kredytu. Okres na spłatę kredytu może wynosić aż do 35 lat, co pozwala na uzyskanie niższej raty miesięcznej. Należy jednak pamiętać, że jest to zobowiązanie na długi czas. W związku z tym warto upewnić się, że przez cały okres spłaty kredytu będziemy w stanie go opłacać. 

Jakie kryteria należy spełnić?

Od tego czy zostanie nam udzielony kredyt na mieszkanie zależy przede wszystkim nasza zdolność kredytowa oraz wysokość kredytu. Bank sprawdza naszą sytuacje finansową, badając wysokość i regularność naszych dochodów, a także skąd one pochodzą. Istotna jest przy tym forma zatrudnienia - w lepszej sytuacji będą osoby na umowach o pracę, aniżeli zleceniach. Podczas sprawdzania zdolności kredytowej należy wymienić wszystkie nasze aktualne zobowiązania, takie jak inne kredyty, pożyczki, karty kredytowe itp. Bank porównując nasze zarobki oraz obecnie płacone raty wylicza, czy będziemy w stanie spłacać kredyt hipoteczny. Niezbędnym kryterium okaże się także wkład własny. Minimalna ilość wkładu własnego wynosi obecnie 20% całego kredytu, w zależności od banku kwoty te jednak będą się różnić. Warto pamiętać, że im więcej gotówki będziemy w stanie wpłacić, tym korzystniejszą ofertę kredytu zaproponuje nam bank. 

Co może być wkładem własnym?

Choć panuje przekonanie, że wkład własny musi być koniecznie w formie gotówki, nie jest ono poprawne. Jest to jednak najpopularniejsza forma. Obecnie wiele banków akceptuje również fundusze zgromadzone w ramach IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). W korzystnej sytuacji są także osoby posiadające nieruchomości wolne od innych zobowiązań (takie, które posiadamy na własność). Jako ta forma wkładu własnego liczą się zatem nie tylko garaże, hale, działki i inne lokale, lecz również nasz grunt, na którym planujemy postawić dom sfinansowany z kredytu hipotecznego. 

Kredyt hipoteczny - na jakie raty się zdecydować?

Stojąc przed wyborem sposobu rat można poczuć się zagubionym. Na miesięczną ratę wpływa oprocentowanie kredytu, a to z kolei składa się z marży dla banku oraz stawki bazowej. O ile marża pozostaje stała, o tyle stawka bazowa jest aktualizowana co 3, 6 lub 12 miesięcy. Obecnie banki proponują dwa rozwiązania - raty stałe lub malejące. Raty równe pozostają na tym samym poziomie przez cały czas trwania spłaty kredytu, zmienia się tylko w razie zmiany oprocentowania. W przypadku rat malejących początkowe raty są zdecydowanie wyższe od równych. Zmniejszają się one jednak z czasem i pozwalają odetchnąć naszym funduszom. Jeżeli jesteśmy gotowi na większe obciążenie początkowe, które z biegiem czasu się zmniejsza - warto rozważyć raty malejące. Jeśli jednak zależy nam na zaplanowaniu budżetu kilka lat naprzód i stabilności rat, wybierzmy raty stałe. 

Jak wybrać odpowiedni okres kredytowania?

W zależności od sytuacji, w której się znajdujemy, zarówno dłuższy jak i krótszy okres kredytowania będzie niósł za sobą korzyści. Decydując się stosunkowo długi okres wynoszący kilkadziesiąt lat, zdecydowanie zmniejszymy naszą miesięczną ratę kredytu. Rozłożenie go w czasie będzie dla wielu osób szansą na spłacenie zobowiązania bez zbytniego obciążania budżetu domowego. To także sposób na zwiększenie naszej zdolności kredytowej. Należy jednak wziąć pod uwagę, czy w ciągu kilkudziesięciu lat nie stracimy naszych dochodów lub nie pomniejszy ich znacząco sytuacja niezależna od nas. W takim przypadku należy zachować ostrożność i zabezpieczyć się na tego typu zdarzenia. Dłuższy okres spłaty wiąże się również z większymi odsetkami, a więc oddamy bankowi zdecydowanie więcej niż pożyczyliśmy.

Jeżeli zależy nam na szybkiej spłacie kredytu i jesteśmy w stanie opłacać większą miesięczną ratę, warto rozważyć krótszy okres kredytowania. W ten sposób nie będziemy płacić wysokich odsetek a także szybciej pozbędziemy się zobowiązania finansowego. 

Decydując się na okres kredytowania należy wziąć pod uwagę nasz wiek. Banki określają górną granicę wiekową, do kiedy maksymalnie powinien zostać spłacony kredyt. W większości jest to 70 lat, choć można znaleźć odstępstwa od tej normy. Jeżeli zatem staramy się o kredyt na 35 lat, w momencie zapożyczania się powinniśmy mieć maksymalnie 35 lat. 

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu na mieszkanie

Aby bank udzielił nam kredytu hipotecznego, konieczne jest dostarczenie pewnych dokumentów. To one pozwolą na obliczenie naszej zdolności kredytowej, a na ich podstawie bank zdecyduje czy jest ona wystarczająca. Są to: wniosek o udzielenie kredytu, zaświadczenie o zarobkach (może to być umowa, zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie o prowadzeniu własnej działalności, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub decyzja o przyznaniu emerytury bądź renty), odpis Księgi Wieczystej nieruchomości, umowa przedwstępna zakupu nieruchomości oraz dokument tożsamości.