Rynek usług finansowych nie ogranicza się obecnie do produktów bankowych, ale coraz prężniej działa strefa pozabankowa. To sprawia, że dużo łatwiej ubiegać się o pożyczkę. Co więcej, osoby spotykające się odmową przyznania kredytu w banku mogą zostać pozytywnie zweryfikowane przez firmy pozabankowe. Sprawdźmy więc, jak otrzymać pożyczkę.

Decyzja dobrze przemyślana

Nie ma nic złego w zaciąganiu określonego zobowiązania finansowego, o ile robi się to odpowiedzialnie i świadomie. Dlatego też każda decyzja o wzięciu pożyczki oraz jej wysokości powinna zostać poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji finansowej. Chodzi o to, że pożyczyć jest naprawdę łatwo, ale dług należy oddać w wyznaczonym terminie. Mówiąc wprost – nigdy nie należy za mocno nadwyrężać swojego budżetu domowego.

Przejrzenie ofert

Jeżeli decyzja o wzięciu pożyczki jest ostateczna, to kolejnym krokiem powinno być rozeznanie w ofertach instytucji finansowych. Znaczenie ma rodzaj zobowiązania finansowego, ale przede wszystkim jego koszty oraz normy prawne, które go regulują. Należy zwrócić uwagę na rzeczywiste oprocentowanie i zarazem całościowe koszty, na które składa się oprocentowanie nominalne, ewentualne prowizje oraz dodatkowe opłaty np. związane z zabezpieczeniem pożyczki. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, to trzeba je wyjaśnić jeszcze przed podpisaniem umowy pożyczkowej. W razie problemów z analizą ofert można się zwrócić o pomoc do profesjonalnych doradców finansowych, aczkolwiek przy pożyczkach pozabankowych tabele opłat i prowizji są znacznie prostsze do zrozumienia niż zawiłe wykazy bankowe.

Sprawdzenie instytucji pożyczkowej

To ważne, aby zweryfikować wiarygodność pożyczkodawcy. Instytucje udzielające pożyczek muszą mieć numer KRS, co jest jednoznaczne z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Dobrym źródłem informacyjnym będzie też Komisja Nadzoru Finansowego, a w zasadzie lista ostrzeżeń publicznych KNF, na której pojawiają się podmioty działające nielegalnie, bez odpowiednich zezwoleń lub podejrzane o popełnienie przestępstwa np. przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążenia ich ryzykiem bez otrzymanie stosownego zezwolenia KNF bądź inne z art. 171 ust. 1-3 ustawy Prawo bankowe. Warto również sprawdzić Rejestr Firm Pożyczkowych, który przedstawia w pełni wiarygodne podmioty pożyczkowe.

Aplikowanie o pożyczkę

Jeżeli pożyczkodawca jest wiarygodny i uda się wybrać optymalną ofertę, to należy złożyć wniosek o pożyczkę. To proste, tym bardziej że można to uczynić w wyjątkowo wygodnej formie online jak w przypadku platform pośredniczących jak https://wygodnepozyczki.pl/. Co więcej, niektórzy pożyczkodawcy jeszcze bardziej wyszli naprzeciw oczekiwaniom szczególnie młodszych pożyczkobiorców i udostępniają aplikacje na smartfon, aby usprawnić i przyspieszyć całą procedurę.

W związku z tym, że osoby do 40. roku stanowią najliczniejszą grupę pożyczkobiorców, to nie ma się co dziwić, że obecnie już nawet co czwarta pożyczka pozabankowa jest brana poprzez urządzenie mobilne. W takiej sytuacji efekt działań jest naprawdę błyskawiczny. Procedury zaś ograniczone do minimum – wystarczą w zasadzie podstawowe dane, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także numer PESEL i numer oraz seria dowodu osobistego. Inną formą weryfikacji bywa przelew na symboliczną kwotę 1 grosza albo prośba o przedstawienie potwierdzenia ostatniej opłaty za media. Takie kwestie warto na pewno sprawdzić przed wypełnieniem wniosku. Jeszcze jedno – przed podpisaniem umowy, zawsze trzeba dokładnie ją przeczytać.

Wypełnianie formularzy na stronie internetowej także nie powinno sprawić większych problemów, ale młodzi ludzie jednak preferują szybkie działanie przez aplikacje mobilne, które charakteryzują się wyjątkowo prostym i łatwym w obsłudze interfejsem oraz przejrzystymi kategoriami.

Minimum formalności, a maksimum korzyści

Wielką zaletą pożyczek pozabankowych są uproszczone procedury. Najczęściej wymaga się oświadczenia o wysokości osiąganych dochodów, czasami nawet bez konieczności dostarczenia zaświadczeń potwierdzających ten fakt. Nie ma też znaczenia, czy dochody dotyczą stałej pensji czy też renty, emerytury, zasiłków różnego typu bądź innych źródeł. Oznacza to, że w niektórych firmach nawet osoby pracujące dorywczo mogą dostać pożyczkę.

Co więcej, w związku z tym, że sektor pozabankowy nie podlega przepisom Ustawy prawo bankowe, ale Ustawy o kredycie konsumenckim, to kryteria przyznawania pożyczki są zdecydowanie łagodniejsze. Wiadomo, że niski scoring w bazie BIK przekreśla szansę na uzyskanie kredytu w banku. W przypadku sektora pozabankowego bywa i tak, że ta baza nie jest w ogóle sprawdzana, a jeżeli już jest, to kiepska ocena punktowa nie musi skutkować negatywną weryfikacją wniosku pożyczkowego. Podobnie wygląda z bazami gospodarczymi BIG czy KRD – odnotowane w nich zadłużenie nie oznacza automatycznego odrzucenia prośby o pożyczkę. Jednak w takiej sytuacji często będzie konieczne zabezpieczenie np. w formie zastawu czy poręczenia.

W każdym razie, aby ubiegać się o pożyczkę pozabankową należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej firmy albo zalogować się do aplikacji mobilnej i postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. Następnie trzeba poczekać na weryfikację swojej tożsamości w sposób wskazany przez pożyczkodawcę. Jeżeli nie pojawią się żadne wątpliwości, to można oczekiwać pozytywnej odpowiedzi w ciągu kilkunastu minut. Czasami czeka się trochę dłużej np. osoby z komornikiem mogą spodziewać się bardziej szczegółowego sprawdzenia w kontekście możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego lub zostać poproszone o jakąś formę zabezpieczenia. Jedno jest pewne – ubieganie się o pożyczki pozabankowe jest nie tylko szybsze, ale także prostsze w porównaniu z wnioskowaniem o kredyt bankowy.