Pożyczka pod hipotekę jest coraz chętniej i częściej stosowanym produktem finansowym, ponieważ umożliwia otrzymanie wnioskowanej kwoty nawet przez osoby z negatywną historią kredytową, zadłużeniem czy niskimi dochodami. Sprawdźmy więc, na czym polega specyfika tej formy pożyczki.

Kwestia bezpieczeństwa

Każdy pożyczkobiorca powinien zadbać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa całej transakcji. Przede wszystkim należy sporządzić umowę, która będzie transparentna, bez żadnych budzących niepokój sformułowań umieszczonych drobnym druczkiem. Osoba zaciągająca pożyczkę pod hipotekę musi dokładnie poznać zakres obowiązków względem pożyczkodawcy, a zwłaszcza harmonogram spłat, stąd też konieczność niezwykle precyzyjnych zapisów.

Uwaga – umowę zawiera się w obecności notariusza, który poświadcza jej rzetelność i zgodność z prawem oraz obowiązującymi przepisami. Taka forma gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy.

Warto również pamiętać, że zaciągnięcie pożyczki pod hipotekę nie wiąże się z przeniesieniem praw do dysponowania nieruchomością na pożyczkodawcę, a daje mu jedynie prawo do ewentualnego zaspokojenia swoich roszczeń. Nastąpiłoby to w momencie zaniechania spłaty zobowiązania finansowego. Innymi słowy, dopiero niewywiązanie się z umowy i niespłacenie pożyczki przez pożyczkobiorcę oznacza, że właścicielem danej nieruchomości staje się pożyczkodawca, który automatycznie nabywa prawo do jej zarządzania, w tym zbycia.
Właśnie dlatego z dużą ostrożnością powinno się podchodzić do formy przewłaszczenia polegającej na przeniesieniu prawa własności na wierzyciela.

Dla kogo jest pożyczka pod hipotekę?

Propozycja pożyczki stanowi doskonałe rozwiązanie w wielu przypadkach i dotyczy osób, które nie mają żadnych szans na otrzymanie tradycyjnego kredytu w banku lub potrzebują konkretnej formy zabezpieczenia przy ubieganiu się o pożyczkę pozabankową. Taki stan rzeczy może wynikać z niekorzystnej historii kredytowej i niskiego scoringu w BIK-u, co skutkuje odmową z banku. Oferta pod hipotekę jest również dostępna dla osób bezrobotnych, z bardzo niskimi dochodami, zadłużonych, z zajęciami komorniczymi czy emerytów.

Firmy pożyczkowe nie muszą wysyłać zapytań do Biura Informacji Kredytowej ani też weryfikować rejestru dłużników i baz gospodarczych, ponieważ mają solidne zabezpieczenie w postaci nieruchomości.

Oferta pożyczek pod hipotekę jest odpowiednia nie tylko dla osób z dużymi kłopotami finansowymi, ale także dla wnioskujących o bardzo wysokie kwoty. Często będą to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą albo przymierzający się do rozpoczęcia działalności. Nie ma znaczenia cel wzięcia pożyczki pod hipotekę.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę pod hipotekę?

Podstawowym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę pod hipotekę jest oczywiście prawo własności nieruchomości. Warto przy tym zaznaczyć, że nie trzeba być jedynym właścicielem, jednak wtedy konieczna okazuje się zgoda współwłaścicieli i przystąpienie ich do umowy pożyczki. W przypadku obciążenia księgi wieczystej wpisami w działach III i IV zazwyczaj ogranicza się kwotę zobowiązania finansowego do 50% wyceny wartości danej nieruchomości. Zdarza się jednak, że są udzielane pożyczki w wysokości przekraczającej owe 50% wartości zabezpieczenia, jakim jest nieruchomość.

W każdym razie to wartość nieruchomości okazuje się decydującym czynnikiem przy ustalaniu maksymalnej wysokości pożyczki. Kwoty mogą dochodzić do wielu tysięcy złotych, więc istotny jest okres przeznaczony na spłatę. Każdy pożyczkobiorca powinien dobrze zastanowić się nad harmonogramem i w razie jakichkolwiek wątpliwości negocjować maksymalne wydłużenie terminu na uregulowanie zobowiązania finansowego. Zdarza się, że będzie to aż 10-20 lat.

Firmy udzielające pożyczek tego typu dopuszczają, aby nieruchomość miała charakter budynkowy, gruntowy bądź lokalowy. Stąd też zabezpieczeniem pożyczki pod hipotekę bywają nie tylko domy jednorodzinne i mieszkania własnościowe, ale także lokale usługowe, a nawet działki budowlane i rolne. Często jednak znaczenie ma lokalizacja nieruchomości.

Inne obwarowania są identyczne jak w przypadku pozostałych rodzajów pożyczek pozabankowych. Trzeba być osobą pełnoletnią z polskim obywatelstwem i zameldowaniem na terenie naszego kraju. Jeżeli o zobowiązanie finansowego ubiega się przedsiębiorca, to musi prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.

Niezbędne dokumenty do uzyskania pożyczki

Jeżeli nie ma żadnych niejasności w kwestii sytuacji własnościowej, to wystarczy przedstawić numer księgi wieczystej oraz akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości. Dodatkowo konieczne jest też jej zdjęcie. Kiedy nieruchomość została nabyta na drodze spadkowej lub darowizny, to należy przedstawić pożyczkodawcy stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o zwolnieniu z podatku bądź o jego spłaceniu.

Pożyczki pod hipotekę są dostępne przez internet, więc ich załatwianie przebiega szybko, sprawnie i w komfortowych warunkach. Trzeba jednak mieć świadomość, że na decyzję należy poczekać trochę dłużej niż ma to miejsce w przypadku chwilówek nie niewielkie kwoty. Jednak wszystko powinno się wyjaśnić w ciągu 24 godzin. Przy pozytywnej decyzji środki finansowe zostają wypłacone jeszcze tego samego dnia lub następnego.