Trudno prowadzić firmę bez zewnętrznego źródła finansowania. Niektórzy przedsiębiorcy potrzebują odpowiednich środków już na start, z kolei inni mają taką potrzebę w momencie, gdy rozwinąć swój biznes. Inna kwestia, że każdej działalności może się przydarzyć przejściowa utrata płynności finansowej. Przecież wystarczy, że kilku kontrahentów spóźni się z zapłatą za wykonaną pracę bądź za zakup towaru. W każdej z tych sytuacji jednym z chętniej stosowanych rozwiązań jest kredyt dla firm. Warto jednak sprawdzić, jakie dostępne są rodzaje takich rozwiązań, aby podejmować decyzję rozsądnie.

Kredyt na start

To idealna propozycja dla nowych firm, które potrzebują funduszy na rozruch biznesu. Warto jednak podkreślić, że w większości przypadków banki wymagają co najmniej 6-miesięcznego istnienia działalności, a nawet 12-miesięcznego. Kredyt na start z reguły rzadziej się zdarza, ponieważ ryzyko jest dość duże. Jednak należy się przyjrzeć dostępnym propozycjom. Niektóre banki nie tylko udzielają kredytu nowym przedsiębiorcom, ale nawet pomagają w procesie rejestracji działalności. Trzeba natomiast pamiętać, że podstawą uzyskania kredytu na start okazuje się sporządzenie wysokiej jakości biznesplanu. To właśnie ten element staje się podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku, kiedy nie można oprzeć się na danych dotyczących kondycji finansowej firmy.
Inna opcją na start jest pożyczka pozabankowa dla firm udzielana przez firmy pożyczkowe albo oferty pożyczek od prywatnych inwestorów w ramach social lending. W tym przypadku potrzeba zazwyczaj jedynie danych osobowych oraz numeru NIP firmy, więc to dobra alternatywa dla propozycji bankowych.

Kredyt odnawialny na rachunku firmowym

Ten produkt kojarzy się z otwartą linią kredytową dla osób fizycznych, działającą na zasadzie debetu. Rzeczywiście to dobry trop, ponieważ pożyczone środki są de facto dostępne na koncie firmowym w formie dodatkowego limitu na koncie. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej taki limit znajduje się na koncie osobistym. Pieniądze te stanowią swoistą poduszkę zabezpieczającą, ponieważ kredyt odnawialny uruchamia się w momencie, gdy właściciel konta wykonuje transakcję, a już nie ma własnych środków. W efekcie powstaje ujemne saldo, które pokrywają pieniądze spływające na konto.Taka forma kredytowania jest zawierana z reguły na rok, z tym że istnieje opcja przedłużenia. Warto podkreślić, że odsetki są naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty. Wysokość przyznanego limitu zależy nie tylko od potrzeb kredytobiorcy, ale również wysokości wpływów na konto.

Kredyt obrotowy

Z tego typu zobowiązania korzystają przede wszystkim średnie i duże firmy, aktywnie działające na rynku od dłuższego czasu. Banki udzielają go na okres od roku do pięciu lat, a firma najczęściej nie ma obowiązku rozliczać się, na jakie cele wydaje pieniądze. Jednak w założeniu to cele obrotowe, a więc zakup surowców, materiałów do produkcji bądź towarów. Otrzymane fundusze można ponadto przeznaczyć na wypłaty dla pracowników albo spłatę innych kredytów i pożyczek. Wysokość zobowiązania zależy od kondycji finansowej firmy – przychodów i generowanych zysków, a także od ewentualnych zabezpieczeń kredytu (aczkolwiek nie ma wymogu takiego zabezpieczenia). Dlatego w przypadku dużych problemów finansowych rzadko zdarza się pozytywna weryfikacja wniosku, a jeżeli już to na mniej atrakcyjnych warunkach.
Kredyt obrotowy może być udzielony nie tylko w formie ratalnej, ale również odnawialnej linii kredytowej. Jego podstawowym celem jest pomoc w utrzymaniu płynności finansowej firmy.

Kredyt inwestycyjny

Rozwiązanie okazuje się konieczne, kiedy koszty konkretnej inwestycji znacznie przekraczają możliwości finansowe firmy. To korzystne w przypadku późniejszego wysokiego zwrotu z inwestycji. Kredyt zaciąga się najczęściej na zakup lub budowę nieruchomości, zakup maszyn czy też zakup papierów wartościowych. Banki niekiedy wymagają dodatkowego zabezpieczenia np. w postaci obciążenia hipoteką nieruchomości firmy. Ponadto z reguły konieczny okazuje się wkład własny.
Wysokość kredytu inwestycyjnego jest niemal nieograniczona. Natomiast zależy od tego, czy bank uzna inwestycję za potencjalnie dochodową oraz od kondycji finansowej firmy ubiegającej się o kredyt. Harmonogram spłaty zobowiązania można ustalić nawet na kilkanaście lat.

Kredyt hipoteczny

Taki kredyt nie tylko wyróżnia się wysoką kwotą maksymalną, ale i długim okresem kredytowania. Kredyt hipoteczny dla firm ma zabezpieczenie w postaci hipoteki, więc to bardzo korzystne rozwiązanie dla banków – w razie niewywiązywania się przez kredytobiorcę z warunków umowy bank jest w stanie odzyskać sporą część pożyczonej kwoty.
Zobowiązanie tego typu zazwyczaj przeznacza się na zakup nieruchomości, działki budowlanej pod zabudowę na działalność gospodarczą bądź modernizację istniejącej nieruchomości.

Kredyt gotówkowy

To szybka forma uzyskania pieniędzy, przeznaczona przede wszystkim dla własnych klientów banku. Wysokość kredytu zależy od obrotów firmy lub formy zabezpieczeń. W tym przypadku nie trzeba podawać celu przeznaczenia, a spłata następuje z bieżących przychodów przedsiębiorstwa.