Wcześniejsza splata pożyczki ma wiele zalet, natomiast nie zawsze to rozwiązanie okazuje się korzystne. Dlatego zawsze warto dokładnie zapoznać się umową, aby mieć świadomość, kiedy i na jakich zasadach można uregulować swoje zobowiązanie finansowe przed ustalonym terminem.

Możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki

Każda umowa pożyczkowa zostaje zawarta na ścisłe określony czas. Dlatego pożyczkobiorca zawsze zna dokładny termin na spłatę zobowiązania. Dotyczy to zarówno pożyczek krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Nie ma też znaczenia, w jakiej instytucji finansowej pożycza się pieniądze. Jednak ostateczny termin spłaty nie musi oznaczać, że właśnie wtedy należy zwrócić całą kwotę pożyczki. Oczywiście samowolnie nie można tego terminu przekraczać, ponieważ każdy dzień zwłoki wiąże się z narastającymi odsetkami.

Jednak, co się dzieje, gdy pożyczkobiorca ma wolne środki na szybsze uregulowanie zobowiązania niż to wynika z umowy? Okazuje się, że możliwości przedterminowej spłaty gwarantują obowiązujące regulacje prawne, a konkretnie zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nimi osoba zaciągająca pożyczkę ma prawo spłacić część bądź całość swojego zobowiązania przed terminem ustalonym w umowie.

Zalety wcześniejszej spłaty pożyczki

Czasami jest tak, że sytuacja finansowa pożyczkobiorcy ulega znacznej poprawie, a dzięki temu pojawiają się wolne środki na pokrycie długu wobec instytucji finansowej. Wtedy warto rozważyć opcję uregulowania zobowiązania przed ustalonym terminem, ponieważ może to dać realne korzyści.

Po pierwsze – wiarygodność

Banki czy instytucje pozabankowe szczególnie sobie cenią rzetelnych klientów, a za takich uważa się tych, którzy spłacają swoje kredyty i pożyczki bez żadnego obsunięcia w czasie. Terminowa spłata działa na plus dla pożyczkobiorcy, ale również szybsze wywiązanie się z umowy jest postrzegane pozytywnie i buduje wizerunek solidnego i odpowiedzialnego klienta – takiego, z którym warto współpracować.

Po drugie – poprawa zdolności kredytowej

Okazuje się, że wcześniejsza spłata pożyczki to doskonały pomysł na poprawę oceny w bazie BIK. Warto o tym pamiętać np. przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny. Zaciągnięcie zobowiązania na niewielką kwotę i szybka jego spłata pozwala polepszyć swoją zdolność kredytową. Dlatego łatwiej uzyskać później pozytywną weryfikację przy ubieganiu się o kolejne zobowiązanie.

Po trzecie – redukcja kosztów

Wcześniejsza spłata pożyczki idealnie się sprawdza w przypadku pożyczek długoterminowych, ponieważ dzięki temu niższy jest całkowity koszt zobowiązania. Tak się dzieje z powodu zwolnienia z części odsetek z okresu, o który właśnie została skrócona umowa pożyczkowa. To gwarantuje obowiązujące prawo. Jeżeli zobowiązania było szczególnie wysokie, to te zyski okazują się naprawdę spore.

Po czwarte – ulga dla domowego budżetu

Nie da się ukryć, że uzależnienie finansów domowych od wysokości raty pożyczki bywa zawsze dużym obciążeniem. Trzeba nie tylko zawsze mieć wystarczające środki na pokrycie comiesięcznej raty, ale także pilnować terminów, aby nie narażać się na karne odsetki.

Na co zwrócić uwagę przy wcześniejszej spłacie pożyczki?

Przede wszystkim warto sprawdzić wcześniej zapisy w umowie pożyczkowej właśnie pod kątem szybszego uwolnienia ze zobowiązania. Niektórzy pożyczkodawcy zastrzegają sobie prawo do uiszczenia prowizji za wcześniejszą spłatę. W takiej sytuacji nie zawsze korzystnie wychodzi się na szybszym oddaniu długu, chyba że mamy do czynienia z pożyczką długoterminową. Wtedy zyski związane z brakiem konieczności spłaty części odsetek z reguły są wyższe niż owa prowizja. Jednak zawsze należy to zweryfikować i obliczyć, aby mieć pewność.

Prowizja może pojawić się wtedy, gdy stopa oprocentowania jest stała w momencie spłaty albo kwota spłacanej pożyczki długoterminowej w okresie 12 kolejnych miesięcy okazuje się wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Natomiast ustawa reguluje także kwestię maksymalnej wysokości prowizji w takiej sytuacji, która nie może przekraczać 0,5% spłacanej części zobowiązania, o ile czas między terminem ustalonym w umowie a realną spłatą wynosi mniej niż rok. Druga opcja dotyczy okresu przekraczającego rok, a wtedy wysokość prowizji może wynosić maksymalnie 1% spłacanej części pożyczki.

Druga kwestia – trzeba też pamiętać, że opłaty przygotowawcze oraz administracyjne nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to np. prowizji za uruchomienie pożyczki oraz wszystkich innych opłat jednorazowo ponoszonych wraz z podpisaniem umowy pożyczkowej.

Trzecia rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę to czas rozliczenia pożyczki przez pożyczkodawcę w przypadku jej wcześniejszej spłaty. Ustawa o kredycie konsumenckim jasno tutaj wskazuje, że musi to nastąpić w ciągu 14 dni od momentu całkowitej spłaty.

I jeszcze jedno – konieczne jest oczywiście zgłoszenie pożyczkodawcy zamiaru wcześniejszej spłaty np. poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub złożenie wniosku online o zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki, z tym że nie może to nastąpić później niż 3 dni przed przelaniem pieniędzy na konto usługodawcy.