Weksel zabezpieczenie pożyczki blog pożyczki Concash

Chcesz pożyczyć pieniądze jak najszybciej i jednocześnie uniknąć skomplikowanych formalności. Nie masz też ochoty (z różnych powodów) na pośrednictwo banku bądź firmy pożyczkowej. Sytuacja teoretycznie wydaje się beznadziejna, ale jest ciekawe rozwiązanie. Chodzi mianowicie o prywatną pożyczkę pod weksel. Taka forma pożyczania wymaga jednak dużej roztropności, dlatego przed podjęciem decyzji należy dokładnie zapoznać się z jej zasadami. Sprawdźmy zatem, na jakich zasadach korzystać z weksla jako zabezpieczenie pożyczki.

Pożyczka pod weksel

Pożyczki pod weksel udzielane są zazwyczaj w ramach platform social lending, łączących pożyczkobiorców z prywatnymi inwestorami, a więc pożyczkodawcami. Weksel w tym przypadku stanowi formę zabezpieczenia i zapewnia terminowe wykonanie zobowiązania. To papier wartościowy, z którego zapisów wynika bezwarunkowa zapłata określonej sumy pieniędzy na rzecz wskazanego odbiorcy weksla, czyli pożyczkodawcy. Brak spłaty w określonym terminie pożyczki pod weksel oznacza, że inwestor nabywa pełne prawo dostępu do twojego majątku (dochodów, posiadanych oszczędności czy nieruchomości), aby wyegzekwować kwotę zapisaną na wekslu. Wszelkie szczegóły umowy wekslowej możesz indywidualnie ustalić z inwestorem udzielającym pożyczki. Do wystawienia weksla nie ma potrzeby udania się do notariusza, ale wystarczy zwykła kartka papieru z odpowiednią treścią oraz podpisem. Bardzo ważne, aby weksel prawidłowo wypełnić. Powinien zatem zawierać samą nazwę „weksel”, ale ponadto datę i miejsce jego podpisania oraz terminu spłaty pożyczki. Konieczne są też dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, a także własnoręczny podpis osoby wystawiającej weksel. Ważna sprawa – lepiej, żeby od razu zapisać konkretną kwotę pożyczki wraz z całą sumą do zapłaty.

Kwestia bezpieczeństwa pożyczki pod weksel

To rozwiązanie na pewno ma swoje plusy. Zaliczyć do nich należy minimum formalności do spełnienia, brak weryfikacji w bazie BIK czy bazach dłużników oraz możliwość uzyskania pożyczki praktycznie w dowolnej kwocie bez podawania celu. Jednak nigdy nie bagatelizuj ryzyka, jakie wiąże się z wystawianiem weksla. Ta forma finansowania wymaga wiedzy. Pierwszą rzeczą, na którą koniecznie musisz zwrócić uwagę, jest wpisanie określonej kwoty do oddania. Brak takiej kwoty nie oznacza, że weksel staje się nieważny, ale zmienia swój charakter. To tak zwany weksel in blanco. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie decydować się na tego typu rozwiązanie. Jednak na tym nie kończą się zagrożenia, ponieważ weksel może również pełnić funkcję obiegową i płatniczą. Innymi słowy, pożyczkodawca może sprzedać weksel innej osobie albo go wykorzystać jako środek płatniczy. Warto zatem pamiętać o kilku kwestiach, aby zmniejszyć ryzyko.

  1. Jeżeli decydujesz się na weksel in blanco, to sporządź deklarację wekslową Ten dodatkowy dokument pozwala uniknąć ewentualnych problemów z nieuczciwym inwestorem, który będzie chciał wpisać zawyżoną kwotę do zapłaty. Deklaracja wekslowa określa natomiast wszelkie zasady wypełnienia weksla in blanco. Pod tym dokumentem powinny się podpisać obie strony. Tylko wtedy można udowodnić ze druga strona w pełni zaakceptowała zapisane w nim warunki. Konieczne jest też sporządzenie deklaracji wekslowej w dwóch egzemplarzach. W innym przypadku nie ma po prostu dowodów na to, że taki dokument rzeczywiście istniał. To nie wszystko, ponieważ także na wekslu in blanco najlepiej umieścić stosowną adnotację, że sporządzona została deklaracja wekslowa. W niej zaś należy podać numer konkretnego weksla, co uniemożliwi próby oszustwa – nikt nie będzie mógł powiedzieć, że ten dokument został napisany do innego weksla. Istnieje też opcja dołączenia kopii podpisanego weksla do deklaracji. Wtedy konieczne są przynajmniej parafki obu stron.
  2. Wypełnij jak najwięcej elementów w wekslu in blanco Absolutnie nie decyduj się tak zwany goły weksel, w którym nie tylko nie ma kwoty do zapłaty, ale również nazwy podmiotu, a nawet dat.
  3. Wyłącz możliwość puszczenia weksla w obieg To bardzo proste, a zapobiega wielu problemom. Jeżeli weksel dostanie się w niepowołane ręce, to często można wpaść w poważne kłopoty. Dlatego w wekslu powinno się znaleźć sformułowanie „zapłacę za ten weksel na rzecz” i tu podaje siędane pożyczkodawcy. Jeżeli zamiast tego pojawi się „zapłacę na zlecenie”, to właśnie daje podstawy do puszczenia weksla w obieg.
  4. Sprawdź wiarygodność inwestora Pośpiech jest złym doradcą, szczególnie w sprawach finansowych. Nie żałuj poświęcić kilku chwil na sprawdzenie opinii na temat danego pożyczkodawcy. Potem dokładnie przeczytaj wszystkie warunki umowy wekslowej oraz zadbaj o każdy detal zapisów na wekslu. Tylko w ten sposób pożyczka pod weksel będzie naprawdę bezpieczna, a weksel zagwarantuje bezpieczeństwo transakcji obu stronom. Pamiętaj, że podpisanie weksla oznacza zgodę na warunki w nim zawarte. Jeżeli nie dopilnujesz, aby nie znalazły się w nim nieprecyzyjne albo niekorzystne zapisy, to musisz się liczyć z tym, że ostateczny koszt pożyczki może się okazać niewspółmierny do pożyczonej sumy.