W związku z zaistniałą sytuacją na świecie, rząd w Tarczy Antykryzysowej 3.0 postanowił wprowadzić opcję wakacji kredytowych, natomiast w wersji 4.0 opcja ta została utrzymana i przedłużona. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich kredytobiorców, którzy nad wyraz negatywnie odczuli skutki pandemii. W ten sposób już od marca można ubiegać się o wakacje kredytowe, a więc zawieszenie spłaty rat kredytowych. Dzięki temu na minimum 3 miesiące można oddalić spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytów, co znacząco powinno pomóc większości kredytobiorców.

Czym są wakacje kredytowe?

Początki ustawowych wakacji kredytowych sięgają powstania pandemii związanej z koronawirusem. To właśnie wtedy Związek Banków Polskich wygłosił stosowny apel do banków, aby wprowadziły odpowiednie udogodnienia swoim kredytobiorcom. W ten sposób powstał pomysł wdrożenia oficjalnych wakacji kredytowych, a więc czasu, w którym kredytobiorca nie musi spłacać rat zarówno kredytu gotówkowego, firmowego, jak i hipotecznego.

Do tej pory banki oferowały tzw. umowne wakacje kredytowe. Nie podlegały one żadnym przepisom Tarczy Antykryzysowej ani tym podobnym, a korzystać z nich mogli zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Wynikało to z faktu specjalnych regulacji, które zawarte były w prawie bankowym oraz umowach kredytowych. Na ich podstawie bank negocjował warunki zawieszenia z podmiotem ubiegającym się o wakacje kredytowe. Natomiast obecnie wprowadzone ustawowe zawieszenie płatności rat kredytowych sprawia, że kredytobiorca składa tylko i wyłącznie wniosek, a następnie bank w ciągu kolejnych 14 dni wychodzi z informacją zwrotną, na podstawie której zawiadamia on kredytobiorcę o pozytywnym przyjęciu wniosku i zastosowania się do niego.

Warunki dotyczące wakacji kredytowych

Szczegółowe zasady oraz warunki, na których prosperują wakacje kredytowe niestety nie zostały odgórnie ustalone. Stąd każdy bank wprowadza dane udogodnienia na własnych warunkach. Największą różnicą wydaje się okres przerwy w spłacie, ponieważ niektóre instytucje oferują 3 miesiące, a niektóre 6 miesięcy. Kolejną istotną różnicą pomiędzy bankami wydaje się sposób zawieszenia kredytu. Otóż niektóre banki oferują zawieszenie całej raty, natomiast pozostałe tylko kapitałową część raty. Warto także wspomnieć, że niektóre z banków dają także możliwość wydłużenia okresu kredytowania bądź doliczenia zawieszonych rat do pozostałych płatności. W rzeczywistości ostateczne zasady i warunki mogą być zgoła odmienne, w zależności od danej instytucji finansowej.

Podsumowując więc, wakacje kredytowe w zależności od banku mogą różnić się:

  • wybranym okresem zawieszenia rat,
  • rodzajem zawieszenia rat, może to być zawieszenie całej raty bądź jedynie zawieszenie kapitałowej części raty,
  • sposobem spłaty zawieszonych zobowiązań, np. wydłużenie okresu kredytowania bądź doliczenie zawieszonych rat do pozostałych płatności.

Wakacje kredytowe w Tarczy Antykryzysowej 3.0

Wedle pierwszych ustaleń dotyczących wakacji kredytowych w Tarczy Antykryzysowej 3.0 podjęto decyzję, że czas trwania udogodnień wyniesie maksymalnie 3 miesiące. Z udogodnień skorzystać mogą osoby, które zasięgnęły zobowiązania przed 13 marca, a po tym terminie utraciły stanowisko w pracy lub inny dochód główny. W celu skorzystania z wakacji kredytowych należy złożyć odpowiedni wniosek w banku

Komunikat UOKiK brzmi jasno i mówi, że wprowadzona ustawa nie dotyczy składek za ubezpieczenie kredytu. Oznacza to, że ewentualne odroczenie rat kredytu nie zwalnia kredytobiorców od uiszczania składek za ubezpieczenie. W ramach wakacji kredytowych nie zostaną naliczone jakiekolwiek odsetki czy też opłaty. To oznacza, że na zawieszeniu swojego zobowiązania można tylko i wyłącznie skorzystać. Warto również podkreślić, że w jednym banku dana osoba może zawiesić tylko raty dotyczące jednego kredytu hipotecznego oraz jednego kredytu konsumenckiego. 

Osoby, które złożyły wniosek w banku o zawieszenie płatności rat kredytowych już w marcu, muszą już w czerwcu uiścić normalną opłatę w ramach spłaty zobowiązania. Jednak istnieje również możliwość, że dana osoba miała zaciągnięte zobowiązanie w banku, który zaoferował zawieszenie rat na 6 miesięcy i w takim przypadku spłata zobowiązania nastąpi 3 miesiące później.

Najważniejszy warunek dotyczący ustawowych wakacji kredytowych

Ustawa dotycząca wakacji kredytowych często jest przez wiele osób źle interpretowana. Z tego powodu w celu uniknięcia niepotrzebnych niedomówień, należy podkreślić najważniejszy warunek, który mówi, że wakacje kredytowe są jedynie odroczeniem płatności wcześniej ustalonej liczby rat kredytu w czasie, a nie kompletnym anulowaniem. Oznacza to, że odroczone raty kredytobiorca będzie musiał i tak w końcu spłacić.